Minneslund


All aska från sällskapsdjur som Anipona kremerat gemensamt (allmän kremering) har sin slutliga viloplats i vår minneslund.

Husdjur ses idag som familjemedlemmar och Aniponas syfte är att ge alla husdjur ett värdigt omhändertagande till den slutliga viloplatsen.

Minneslund

All aska från sällskapsdjur som Anipona kremerat gemensamt (allmän kremering) har sin slutliga viloplats i vår minneslund.

I en dunge med utsikt över Gärdetjärnen i Sundsvall finns vår minneslund och en karta för att hitta dit finns längre ned på denna sida.

Minneslunden är öppen för besökare dygnet runt – alla dagar på året!

Som besökare är det av vikt att man inte förväntar sig en traditionell japansk trädgård med vattenfall och paviljonger. Vår minneslund utgör istället en skogsglänta inbäddad i naturen. Här underhålls gräsmattan genom några klippningar under säsongen, medan vissa områden tillåts växa högt. Vi strävar efter att bevara en så naturlig miljö som möjligt och vår ambition är att erbjuda en fridfull plats där djurägare kan finna tröst och minnas sina älskade följeslagare.

För att bevara vår naturliga minneslund och dess gångväg dit, så vinterunderhålles (plogas och/eller sandas) den normalt inte.

Normalt sett så finns askan från allmän kremering i minneslunden tre veckor efter kremering. Vid tjäle och snödjup så pausar vi arbetet med att strö aska i minneslunden tills vädret tillåter.

Vänligen respektera denna minneslund för vad det är, och andra besökares önskan om ett rofyllt och stilla besök.

För oss är det en självklarhet att djuren får en värdig hantering till den slutliga viloplatsen och vi ser vårt arbete som ett förtroende från Dig som djurägare. Vårt mål är att du skall minnas ditt djur med värme och bli nöjd med våra tjänster.

Karta: